Johnyboy voor jongerenJohnyboy leeft nog steeds voort!

Elena mocht in maart nog eens 2x Johnyboy spelen voor Brusselse leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar. De weken voordien heeft ze in alle 18 klassen die zouden komen kijken inleidende gesprekken gegeven. Ze gaf hen stellingen die uitmondden in een debat dat er soms sereen, soms heftiger aan toe ging. Zinnen als 'ik ben voor de doodstraf', 'ik vind dat iedereen het recht heeft om te beslissen over zijn eigen leven', 'als iemand van mijn vrienden zich van het leven wil beroven, vind ik dat ik dat moet tegenhouden' passeerden de revue. Tijdens de gesprekken voelde ze hoe nauw deze zaken haar aan het hart liggen, hoe ze terugkomen in alles wat ze doet.

Wat een voorrecht om in deze tijden met jonge mensen te mogen praten over dit soort thema's, het behoort tot het meest waardevolle werk dat ik al heb gedaan. Samen nadenken over dit soort thema's, in dialoog gaan met de mensen van de toekomst, daar gaat het zo'n beetje om denk ik. 


Wat zijn we dankbaar dat we met SLAK dit soort zaken kunnen doen, merci SchoolpodiumNoord voor de organisatie!Beeld uit één van de klassen.