SundaySunday, 16mm color, 13', 2020
Set in a natural reserve ‘Sunday’ treats the frame as a path, guiding the spectator’s eye like the wanderer is guided along sights.However, the frame hits the tension between the rough landscape of the heather and its cultivation.”

Voor de nieuwe film SUNDAY van experimenteel filmmaker Ans Mertens ontwikkelde Adriaan het sound design. SUNDAY, dat volledig werd gedraaid op zondagen in de Kalmthoutse Heide, is een nieuwe stap in het onderzoek van Ans naar hoe we als mens onze vrije tijd invullen. Het geluidsontwerp mengt field recordings uit de Heide met analoge klanken van modulaire synth.Interview Filmmagie over Sunday
Meer info over Ans Mertens zelf vind je hier.

Zodra de corona het toestaat, meer info over vertoningen!